top of page

Total Loser (Поўны няўдачнік)

Updated: Jun 29, 2023


John was a total loser: he failed in everything. Then he bought a device that fulfilled desires. For one week, John carried it on him, and John’s desires came true. Then he noticed he forgot to insert a battery into the device.

What you think you become.

Поўны няўдачнік

Ян быў сапраўдным няўдачнікам: правальваўся ўва ўсім. Потым ён купіў прыладу, якая спаўняе жаданьні. Адзін тыдзень насіў яе з сабой і ўсе ягоныя жаданьні спаўняліся. Потым заўважыў, што забыўся ўставіць у прыладу батарэйку.

Што думаеш, тым становішся.


bottom of page