top of page

Traffic Light (Ліхтафор)

Updated: Jun 29, 2023


I stood in the street and a traffic light showed me who was right and who was wrong. Sometimes I was right, sometimes I wasn’t but those who opposed me were. Although nobody collided, no one crashed, it felt bizarre that one was right only temporarily. But it is life. You can be right all the time if you change all the time. Or you can just wait for your moment of truth.

Ліхтафор

Я стаяў на вуліцы, а ліхтафор паказваў, хто мае рацыю, а хто не. Часам я меў рацыю, часам не, а тыя, хто супраць мяне, мелі. Хаця ніхто не сутыкнуўся, не разьбіўся, было дзіўна адчуваць, што рацыю мець можна толькі часова. Але гэта жыцьцё. Ты можаш мець рацыю ўвесь час, калі ўвесь час мяняешся. Або можаш проста чакаць свайго моманту.


bottom of page