top of page

Dying Planet (Плянэта, якая гіне)


Once O arrived onto the dying planet. Its inhabitants knew the planet was dying, but they continued to live as if nothing was happening.

O asked one of the inhabitants why he didn’t do anything for the planet. He answered:

- Someone else is more responsible for the problems, not me.

- But you are going to die, too.

- Maybe not.

- Why not?

- Someone else who is responsible will not let it happen.

- But who is he or she?

- The rich and powerful.

- The same ones who caused dying?

- Yes, the same ones…

O did not ask any more questions.

- - -

Плянэта, што гіне

Аднаго разу О зьявілася на плянэце, якая гіне. Ейныя жыхары ведалі, што плянэта памірае, але працягвалі жыць, нібыта нічога не адбывалася.

О спыталася ў аднаго з жыхароў, чаму ён ня робіць нічога для плянэты. Ён адказаў:

- Нехта іншы адказны за гэтыя беды, не я.

- Але ж ты таксама загінеш.

- Можа і не.

- Чаму не?

- Нехта іншы, хто адказны, не дасьць гэтаму адбыцца.

- Але хто гэты ён ці яна?

- Багацеі ды людзі ва ўладзе.

- Тыя самыя, што давялі да кананьня?

- Так, тыя самыя...

О ня стала задаваць болей пытаньняў.

Picture from @Nareikolainen

bottom of page